Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava u vezi s nezavisnom istragom o smrti Slobodana Praljka

Sekretarijat | | Haag |

Dana 1. decembra 2017., MKSJ je pokrenuo nezavisnu ekspertsku istragu o smrti g. Slobodana Praljka, pod rukovodstvom sudije Hassana B. Jallowa, predsjednika Vrhovnog suda Gambije i bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Istraga je zaključena 29. decembra 2017. i rezultate je primio sekretar, koji ih je proslijedio nadležnim odjeljenjima Ujedinjenih nacija. Administrativna istraga sudije Jallowa nadopunjuje nizozemsku istragu koja je u toku s ciljem da razotkrije eventualno kriminalno postupanje, i usredsređena je na adekvatnost pravnog i političkog okvira MKSJ-a i na to u kojoj su mjeri poštovane relevantne procedure.

Ishod istrage sudije Jallowa je sljedeći:

“Moja istraga nije otkrila nikakve praznine ni greške u pravnom okviru MKSJ-a u vezi s postupanjem prema pritvorenicima u PJUN-u [Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija] i prostorijama MKSJ-a, te stoga ne predlažem nikakve izmjene pravila i propisa MKSJ-a.

Nadalje, istraga pokazuje da su se u vezi s postupanjem prema g. Praljku tog pravnog okvira pridržavali službenici PJUN-a, službenici obezbjeđenja i drugo osoblje MKSJ-a.

Kako je navedeno u mojim Zaključcima, bez konkretnih informacija (kojih nije bilo), i zadržavajući se u okvirima Pravila Nelsona Mandele, nema nikakvih mjera koje bi garantovale otkrivanje otrova u bilo kojoj fazi.

Bez obzira na to, istraga je uputila na neke mjere koje bi mogle biti preduzete kako bi se povećala vjerovatnoća otkrivanja u budućim slučajevima.”

U tom pogledu, sudija Jallow je izdao preporuke u vezi s režimima pretresa, uključujući pretres posjetilaca i pritvorskih ćelija, kao i kursevima obuke za osoblje obezbjeđenja, koje će biti dostavljene drugim relevantnim sudovima. Pored toga, on je preporučio da se prijenosi izricanja presude vrše s odgodom od 30 minuta. Pozdravljajući do sada preduzete korake, on je dalje preporučio da se nastavi sa pružanjem medicinske i psihološke podrške pritvorenicima PJUN-a i osoblju koje je učestvovalo u događajima od 29. novembra, prema potrebi. Na kraju, sudija Jallow je pohvalio osoblje obezbjeđenja MKSJ-a i medicinsko osoblje za sprovođenje hitne intervencije.

U vezi s otrovom koji je bio u posjedu g. Praljka, sudija Jallow je naveo sljedeće:

“Supstanca koju je uzeo g. Praljak je analizirana i ustanovljeno je da se radilo o potasijum cijanidu. Potasijum cijanid nije moguće legalno nabaviti u zatvoru niti ga ilegalno proizvesti od predmeta dostupnih u zatvoru. Potasijum cijanid se može prenijeti kao prah ili rastopljen u vodi. Količina potasijum cijanida koja je potrebna da bi se sačinila smrtonosna doza iznosi 200-300 mg (što je po veličini jednako jednoj tableti).”

U vezi s tim kako je ova supstanca mogla doći u posjed g. Praljka, sudija Jallow je u nastavku naveo sljedeće:

“Nije moguće sa sigurnošću navesti kada je otrov došao u posjed g. Praljka. Krivična istraga koju trenutno provode nizozemski organi mogla bi to rasvijetliti. Važno je na početku napomenuti da ni osoblje PJUN-a ni osoblje MKSJ-a u cjelini nije raspolagalo nikakvim informacijama da je g. Praljak posjedovao otrov. Da su takve informacije bile dostupne, mogle su biti preduzete daljnje intruzivne mjere (u pogledu pretresa ćelije i g. Praljka). Međutim, čak i da su takve informacije bile dostupne, priroda i količina otrova su bile takve da je lako mogao ostati neotkriven čak i tokom najintruzivnijih pretresa osoba, ćelija i drugih područja. Mala veličina objekta, ograničenja pravila o intruzivnim pretresima, te priroda opreme za kontrolu koja je dostupna kako u prostorijama PJUN-a tako i u prostorijama MKSJ-a sve su zajedno doprinijele težem otkrivanju nedozvoljenog predmeta.”

Prilikom razmatranja međunarodnih pravila i pravila specifičnih za MKSJ u vezi s tretmanom pritvorenika, uključujući pretrese, sudija Jallow je konkretno podsjetio na Standardna pravila Ujedinjenih nacija o postupanju sa zatvorenicima, ili Pravila Nelsona Mandele, koje je jednoglasno usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a koja predviđaju neotuđive standarde postupanja sa zatvorenicima i, prema riječima sudije Jallowa, “moraju uvijek biti prevashodan faktor u upravljanju lokacijama pritvora.” Među osnovnim načelima, Pravila Nelsona Mandele predviđaju da se prema “svim zatvorenicima postupa s poštovanjem s obzirom na njihovo urođeno dostojanstvo i vrijednost kao ljudskih bića”. U vezi s pretresima osoba i ćelija, pravila 50-52 Pravila Nelsona Mandele predviđaju, u relevantnom dijelu, sljedeće:

Pretresi se vrše na način kojim se poštuju urođeno ljudsko dostojanstvo i privatnost osobe koja se pretresa, kao i principi proporcionalnosti, legaliteta i neophodnosti.

Pretresi ne smiju biti korišteni za uznemiravanje, zastrašivanje ili nepotrebno zadiranje u privatnost zatvorenika.

Intruzivni pretresi, uključujući pretrese do gole kože i pretrese tjelesnih šupljina, preduzimaju se samo ukoliko je to apsolutno neophodno. Zatvorske uprave pozivaju se da razvijaju i koriste prikladne alternative intruzivnim pretresima.

U okviru ove istrage, sudiji Jallowu su pomagali nezavisni eksperti sa velikim iskustvom u oblastima sprovođenja kazni i bezbjednosnih mjera i procedura, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom planu.

Istraga obuhvata inventar i analizu relevantnih međunarodnih pravila i pravila koja su specifična za MKSJ i internih bezbjednosnih procedura u vezi sa transportom i zadržavanjem pritvorenika u prostorijama MKSJ-a. Istraga je dalje obuhvatila razgovore sa 23 člana osoblja MKSJ i Mehanizma, uključujući službenike PJUN-a i obezbjeđenja, kako bi se utvrdile činjenice o događajima od 29. novembra 2017. Takođe je obuhvatila pregled video-snimaka iz PJUN-a i prostorija MKSJ-a, uključujući sudnice, te dokumentacije koja se odnosi na g. Praljka i relevantne događaje. Istraga je dalje obuhvatila posjetu PJUN-u i lokacijama u prostorijama MKSJ-a, uključujući sudnicu 1 i ćelije za zadržavanje. Pored toga, sudija Jallow je u kratkim crtama obaviješten o napredovanju nizozemske krivične istrage, a sastao se i s predstavnicima hrvatskog ambasade u Haagu. Istraga takođe upućuje na povjerljive informacije uključujući medicinska pitanja, interne bezbjednosne i zatvorske operacije koje se mogu dijeliti sa drugim sudovima, te materijal koji je dostavljen na povjerljivoj osnovi ili koji trenutno podliježe nizozemskoj istrazi koja je u toku.

Istraga je proslijeđena relevantnim odjeljenjima Ujedinjenih nacija kako je primjereno s obzirom na ishod istrage.

MKSJ izražava duboku zahvalnost sudiji Jallowu, njegovom timu eksperata i svima onima koji su sarađivali u ovom procesu s najvećim profesionalizmom. Njihova posvećenost omogućila je ekspeditivno i temeljno okončanje ove istrage.

Dana 29. novembra 2017., g. Praljak počinio je samoubistvo u sudnici 1, MKSJ. Tokom javnog izricanja presude po žalbi, Žalbeno vijeće mu je potvrdilo osuđujuću presudu i kaznu zatvora u trajanju od 20 godina. Odmah nakon toga, g. Praljak je popio nepoznatu tečnost dok je bio u sudnici i ubrzo potom mu je pozlilo. Medicinsko osoblje i obezbjeđenje MKSJ odmah su g. Praljku ukazali pomoć. Istovremeno, pozvana su ambulantna kola. Gospodin Praljak je zatim prevezen u bolnicu HMC u Haagu kako bi mu bila pružena dalja medicinska pomoć. Ubrzo poslije toga, g. Praljak je preminuo. U skladu sa standardnim procedurama, na zahtjev MKSJ-a, nizozemske vlasti su pokrenule nezavisnu istragu koja je trenutno u toku.