Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmeti pred MRMKS

Karadžić (IT-95-5/18)

 Osnovne informacije i hronologija postupka  Spisak pretresa

Žalbeni postupak je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Osuđen na 40 godina zatvora 24. marta 2016.

Karadžić, Radovan

Karadžić, Radovan

Mladić (IT-09-92)

 Osnovne informacije i hronologija postupka

Ratko Mladić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora 22. novembra 2017.

Mladić, Ratko

Mladić, Ratko

Šešelj (IT-03-67)

Žalbeni postupak je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Pretresno veće: oslobođen krivice 31. marta 2016.

Najava žalbe tužioca MMKS na Presudu Pretresnog veća podnesena je 2. maja 2016.
Šešelj, Vojislav

Šešelj, Vojislav

Stanišić i Simatović (IT-03-69)

Ponovljeno suđenje je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Žalbeno veće je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama Optužnice.

Pretresno veće je obojicu optuženih oslobodilo krivice 30. maja 2013.
Stanišić, Jovica

Stanišić, Jovica

Simatović, Franko

Simatović, Franko