Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Spisak pretresa u predmetu Karadžić

Ovaj interaktivni spisak pretresa sadrži informacije o svjedocima koji su svjedočili tokom suđenja u predmetu Karadžić, kao i linkove na sve javne transkripte (na engleskom i francuskom) i snimke (na engleskom, francuskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, kao i “original iz sudnice”)  u ovom predmetu. Korisnici spiska pretresa mogu prilagođavati pretragu i filtrirati podatke. Kliknite na opciju "Show more columns" kako biste vidjeli dodatna polja s informacijama.

Većina korisnika će morati da preuzme video fajlove (desni klik i opcija sačuvati) kako bi ih pregledala u željenoj jezičkoj verziji (t.j., sa željenim audio kanalom). Ukoliko se direktno pokrenu, video fajlovi se emituju samo u originalnoj jezičkoj varijanti, što je često “original iz sudnice”. Preporučujemo da se preuzeti fajlovi otvaraju koristeći program VLC Player, a jezička verzija  izabere koristeći opciju Audio / Audio Track Options. Alternativno, korisnici programa Internet Explorer 11 trebalo bi da budu u mogućnosti da video fajlove pokrenu direktno i izaberu jezičku varijantu korišćenjem opcije Audio Selection Menu.

Povratne informacija od korisnika su dobrodošle kako bismo unaprijedili ovu alatku.