Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sporazum o izjašnjavanju o krivici


Prema pravilniku Međunarodnog suda, optuženi može sklopiti sporazum o izjašnjavanju o krivici u kojem se potvrdno izjašnjava o krivici po svim ili po određenim optužbama. Takav sporazum dogovaraju Tužilaštvo i optuženi. Pretresno vijeće ne sudjeluje u pregovorima o sporazumu, ali ga mora prihvatiti da bi taj sporazum stupio na snagu. Da bi pretresno vijeće prihvatilo neki sporazum o izjašnjavanju o krivici, ono se mora uvjeriti da je taj sporazum dobrovoljan, informisan i nedvosmislen, te da činjenice ukazuju na odgovornost optuženog za zločin za koji se tereti.

U slučaju kada se optuženi potvrdno izjasnio o krivici samo po određenim optužbama, tužilaštvo može povući druge optužbe i zatražiti od pretresnog vijeća da se optužnica shodno tome izmijeni. Potvrdno izjašnjavanje o krivici čini suđenje izlišnim. Neposredno nakon njega slijedi rasprava o odmjeravanju kazne i izricanje kazne.

U sklopu sporazuma o izjašnjavanju o krivici, obje strane u postupku mogu zatražiti konkretnu kaznu. Uprkos tome, pretresno vijeće takav sporazum ne obavezuje i ono određuje kaznu po svojoj slobodnoj ocjeni.

Do danas je sklopljeno dvadeset takvih sporazuma: Milan Babić, Predrag Banović, Miroslav Bralo, Ranko Češić, Miroslav Deronjić, Damir Došen, Dražen Erdemović, Miodrag Jokić, Goran Jelisić, Dragan Kolundžija, Darko Mrđa, Dragan Nikolić, Momir Nikolić, Dragan Obrenović, Biljana Plavšić, Ivica Rajić, Duško Sikirica, Milan Simić, Stevan Todorović, Dragan Zelenović.