Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Interaktivna mapa

 
 
 

Izaberite lokaciju na mapi ili koristite padajući meni za informacije o zločinima koje je istražio Međunarodni sud.

Sadržaj ove mape namenjen je isključivo u informativne svrhe o zločinima počinjenim tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji koje je istražio Međunarodni sud. Nije zvaničan dokument.

Napomena: Mapu je omogućio Google. Ujedinjene nacije priznaju Bivšu Jugoslovenski Republiku Makedoniju pod tim privremenim imenom.