Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sprovođenje kazni

Od 1. jula, nadgledanje izvršenja kazni za predmete pred MKSJ biće u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS). Osim toga, MMKS će imati nadležnosti da određuje države u kojima će se održavati kazne, uključujući i osobe koje nakon toga budu osuđene pred Tribunalom.

Da saznate više o tome kako i gdje se kazne izdržavaju, posjetite MMKS web stranicu.