Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Proslijeđeni predmeti

Izabrani dokumenti koji se ovde nalaze su isključivo informativnog karaktera i ne smatraju se zvaničnim dokumentima Međunarodnog suda.

Postupci zbog nepoštovanje suda dostupni su na posebnoj stranici.

Istraživanje daljih materijala možete izvršiti koristeći Sudske spise MKSJ-a.

Ademi i Norac (IT-04-78) "Medački Džep"

Ademi, Rahim

Ademi, Rahim

Norac, Mirko

Norac, Mirko

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Ademi (IT-01-46) , Norac (IT-04-76) "Medački džep"

Kovačević (IT-01-42/2) "Dubrovnik"

Kovačević, Vladimir

Kovačević, Vladimir

Ljubičić (IT-00-41) "Lašvanska dolina"

Ljubičić, Paško

Ljubičić, Paško

Mejakić i drugi (IT-02-65) " Omarska i Keraterm"

Optužnica protiv Zdravka Govedarice, Grubana (ime nepoznato), Predraga Kostića, Nedjeljka Paspalja, Milana Pavlića, Milutina Popovića, Draženka Predojevića, Željka Savića, Mirka Babića, Nikice Janjića (takođe pogledati predmet Sikirica) i Dragomira Šaponje (takođe pogledati predmet Sikirica) je povučena 8. maja 1998. Optužnica protiv Nenada Banovića je povučena 10. aprila 2002.

Mejakić, Željko

Mejakić, Željko

Gruban, Momčilo

Gruban, Momčilo

Fuštar, Dušan

Fuštar, Dušan

Knežević, Duško

Knežević, Duško

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Fuštar i drugi (IT-95-8/1) " Keraterm", Mejakic i drugi (IT-95-4)

Stanković i Janković (IT-96-23/2) "Foča"

Janković, Gojko

Janković, Gojko

Stanković, Radovan

Stanković, Radovan

Todović i Rašević (IT-97-25/1) "Foča"

Rašević, Mitar

Rašević, Mitar

Todović, Savo

Todović, Savo

Trbić (IT-05-88/1) "Srebrenica"

Trbić, Milorad

Trbić, Milorad