Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Todović & Rašević (IT-97-25/1)

Rašević, Mitar

Rašević, Mitar

Todović, Savo

Todović, Savo

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

    Saopštenja za javnost