Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Karadžić (IT-95-5/18)

Karadžić, Radovan

Karadžić, Radovan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

Podnesci i zahtjevi

Razno

  Izvještaji

  Pretpretresni podnesci

  Dokumenti odbrane

  Video zapisi

  Transkripti

  2011
  septembar august juni
  06 22, 23, 24, 29 09, 14, 15, 17, 20
   
  2010
  oktobar    
  08    

  Saopštenja za javnost