Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Suđenje Radovanu Karadžiću nastavlja se 13. aprila 2010.

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 1. april 2010.
CT/MOW/PA396t


Suđenje Radovanu Karadžiću nastavlja se 13. aprila 2010.

Radovan Karadžić

Nastavak suđenja Radovanu Karadžiću zakazan je za 13. april 2010. u 14:15 sati u sudnici 1, kada će Tužilaštvo početi s izvođenjem svojih dokaza.

Nalog je izdat nakon što je Žalbeno vijeće odbacilo Karadžićevu žalbu na odluku Pretresnog vijeća da ne prihvati njegov zahtjev za odgađanje suđenja.

Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke (SDS) i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), jedan je od najviših zvaničnika protiv koga je Međunarodni sud podigao optužnicu. Optužen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Suđenje je počelo 26. oktobra 2009., i Tužilaštvo je iznijelo svoje uvodne riječi  27. oktobra i 2. novembra 2009. godine. Pretresno vijeće je 5. novembra 2009. naložilo imenovanje branioca koji bi zastupao interese optuženog nakon što je ovaj ometao postupak tako što se nije pojavio na suđenju. Pretresno vijeće je odgodilo pretrese do 1. marta 2010. kako bi dalo vremena dodjeljenom braniocu da se pripremi za suđenje.

Karadžić je 1. februara 2010. podnio zahtjev u kojem je zatražio odgađanje nastavka suđenja zakazanog za 1. mart 2010 od tri do pet mjeseci tvrdeći da je sekretar prekršio njegova prava na jednake uslove i pravo da bira dodjeljenog branioca, čime ga je onemogućio da se pripremi za suđenje i učestvuje u njemu.

Pretresno vijeće je odbilo ovaj zahtjev i zaključilo da je u interesu pravde da se uvodno izlaganje optuženog iznese 1 i 2 marta, a da izvođenje dokaza Tužilaštva počne sljedećeg dana. Karadžić je ispoštovao rok do 1. marta 2010. koji je Pretresno vijeće naložilo, da bi zahtjevao odobrenje da uloži žalbu na ovu odluku.

Na kraju njegovog uvodnog izlaganja 2. marta 2010. Karadžiću je odobreno da uloži žalbu na odluku Pretresnog vijeća, a suđenje je potom odgođen do odluke Žalbenog vijeća.

Nalažući početak izvođenja dokaza za 13. april, Pretresno vijeće je napomenulo da će pretresi do sljedećeg naloga, biti vođeni tri dana u sedmici do kraja aprila. 

Vijeće je takođe naložilo da Richard Harvey, dodeljeni branilac u ovom predmetu bude prisutan u sudnici 13. aprila, dodajući da će njegova daljnja uloga u ovom postupku tom prilikom biti pojašnjena.

Informacije o akreditaciji predstavnika sredstava javnog informisanja za nastavak suđenja biće dostupne sljedeće sedmice.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org