Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Karadžić: Pretresno vijeće obilazi mjesta događaja u Srebrenici i okolini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST VIJEĆA

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 5. jun 2012.
JKE/CS/PR1505t


Predmet Karadžić: Pretresno vijeće obilazi mjesta događaja u Srebrenici i okolini

Radovan Karadžić

Pretresno vijeće u postupku protiv Radovana Karadžića, bivšeg vođe bosanskih Srba, juče je započelo petodnevni obilazak lokacija relevantnih za optužnicu u Srebrenici i okolini, u Bosni i Hercegovini.

Delegacija koja je u posjeti sastoji se od sudija Pretresnog vijeća III, i to sudija Kwona (predsjedavajući), Morrisona, Bairda i Lattanzi, kao pomoćnog osoblja Međunarodnog suda, te predstavnika Tužilaštva i odbrane.

Posjeta je organizovana u skladu s pravilom 4 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda, prema kojem ‘Sudska vijeća mogu obavljati svoje dužnosti i van sjedišta Međunarodnog suda ako to predsjednik odobri u interesu pravde’.

Karadžić se tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj uklanjanje bosanskih Muslimana iz Srebrenice ubijanjem muškaraca i dječaka i prisilnim premještanjem žena, male djece i starijih osoba iz Srebrenice.   

Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, vođa Srpske demokratske stranke (SDS) i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), tereti se za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjene u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.

Optužnica protiv Karadžića podignuta je 25. jula 1995. godine. U pritvor Međunarodnog suda prebačen je 30. jula 2008. godine, nakon 13 godina izbjegavanja hapšenja. Suđenje je počelo 26. oktobra 2009. Tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza 25. maja 2012., a početak izvođenja dokaza odbrane zakazan je za 16. oktobar 2012.

 

*****

Novinske agencije se obavještavaju da tokom posjete mjestima događaja neće biti susreta s medijima.

Za više informacija kontaktirajte Nermu Jelačić, glasnogovornicu Sekretarijata i Sudskih vijeća na +31 65 357 8006
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu