Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dokazi protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića biće javno prikazani od 27. juna nadalje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 22. maj 1996.
CC/PIO/074t

Dokazi protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića biće javno prikazani od 27. juna nadalje

Javni pretres u skladu s pravilom 61 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića održaće se počevši od 27. juna 1996. godine u 10:00 sati pred Pretresnim vijećem I.

Očekuje se da će pretres trajati punih sedam dana do 5. jula 1996. godine.

Ovaj pretres je zakazan na inicijativu sudija Clauda Jorde i Fouada Riada, koji su potvrdili optužnicu protiv dvojice optuženih 25. jula 1995., odnosno 16. novembra 1995. godine.

Sudije su zaključile da je prošao razuman rok otkako su optužnice dostavljene u skladu s pravilom 61 (A). Shodno tome, odlučili su da od Tužilaštva zahtijevaju da javno iznese dokaze koji potkrepljuju optužnicu protiv optuženih i da pozove svjedoke da svjedoče.

Optuženi

Dr. Radovan Karadžić je rođen 19. jula 1945. godine u opštini Šavnik u Republici Crnoj Gori. Od otprilike 13. maja 1992. godine bio je predsjednik vlasti bosanskih Srba sa sjedištem na Palama, koja je Dejtonskim sporazumom prerasla u entitet pod nazivom Republika Srpska.

Karadžić je takođe osnivač i predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) u tadašnjoj Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini.

General Ratko Mladić je rođen 12. marta 1943. u opštini Kalinovik u Republici Bosni i Hercegovini. Mladić je bivši zapovjednik JNA, a od 14. marta 1992. godine vrhovni komandant vojske bosanskih Srba.

Optužnice

Optužnicom od 25. jula 1995. godine optuženi se terete za genocid, zločine protiv čovječnosti, teške povrede Ženevskih konvencija i kršenja zakona i običaja ratovanja za zločine počinjene nad civilnim stanovništvom Bosne i Hercegovine (uključujući i progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, zatvaranje, deportacije, granatiranje civilnih ciljeva; ubistvo; silovanje; seksualno zlostavljanje; mučenje; premlaćivanje; progon političkih vođa, intelektualaca i stručnjaka; pljačku; uništavanje domova, poslovnih objekata i sakralnih objekata); kampanju snajperskog djelovanja usmjerenu protiv civilnog stanovništva Sarajeva od 5. maja 1992. do 31. maja 1995. godine koja je za posljedicu imala smrt ili ranjavanje mnogih lica, uključujući žene, djecu i starije osobe; i uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija kao talaca od 26. maja do 2. juna 1995. godine. Optužnicom od 16. novembra 1995. godine optuženi se terete za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja koji se odnose na preuzimanje kontrole nad gradićem Srebrenicom, pretežno naseljenim bosanskim Muslimanima, od strane vojske bosanskih Srba u julu 1995. godine i pogubljenima po kratkom postupku na hiljade njegovih stanovnika. Krivična djela za koja se optuženi terete uključuju granatiranje ovog grada uprkos tome što je proglašen "zaštićenom zonom" od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija; pljačkanje i uništavanje civilne imovine; deportacije; pogubljenja po kratkom postupku velikih razmjera.

Optužbe

Optužnica od 25. jula 1995. godine konkretno tereti ovu dvojicu optuženih po 16 tačaka:

Jednu tačku za genocid (tačka 1 suprotno članovima 4 (2)(a), (b), (c) i 7 (3)).

Tri tačke za zločine protiv čovječnosti (tačka 2 suprotno članovima 5 (h), 7 (1) i 7 (3); Tačka 11 suprotno članovima 5 (a), 7 (1) i 7 (3); i tačka 12 suprotno članovima 5 (i), 7 (1) i 7 (3)).

Pet tačaka za teške povrede Ženevskih konvencija (tačka 3 suprotno članovima 2 (g), 7 (1) i (3); Tačka 7 suprotno članovima 2 (d) , 7 (1) i(3); Tačka 8 suprotno članovima 2 (d), 7 (1) i (3); Tačka13 suprotno članovima 2 (h), 7 (1) i (3); i tačka 15 suprotno članovima 2 (b), 7 (1) i (3)), te

Sedam tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (tačke 4, 5, 6, 9, 10, 14 i 16, suprotno članovima 3, 7 (1) i (3)).

Optužnicom od 16. novembra 1995. obojica optuženih se konkretno terete po 20 tačaka: Jedna tačka za genocid (tačka 1, suprotno članovima 4 (2) (a));

Deset za zločine protiv čovječnosti (tačka 1 suprotno članu 5 (b) i tačke 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19, suprotno članu 5 (a)).

Devet tačaka za kršenja zakona i običaja ratovanja (tačke 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20, suprotno članu 3 Statuta).

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org