Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Postupak protiv Radovana Karadžića – osnovne informacije i hronologija postupka

Radovan KaradžićRadovan Karadžić je jedan od osnivača Srpske demokratske stranke Bosne i Hercegovine. Bio je predsjednik stranke od jula 1990. do jula 1996. godine. Bio je predsjedavajući Savjeta za nacionalnu bezbjednost takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine (kasnije Republike Srpske). Bio je predsjednik tročlanog Predsjedništva Republike Srpske od njegovog osnivanja u maju 1992. do decembra 1992, a nakon tog datuma jedini predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant njenih oružanih snaga do jula 1996. godine.

Optuženi se tereti po dvije tačke za genocide, po pet tačaka za zločine protiv čovječnosti i po četiri tačke za kršenja zakona ili običaja ratovanja. Nakon što je odbio da se izjasni o krivici, u spis predmeta je 3. marta 2009. u njegovo ime unijeto da se ne osjeća krivim.

Osuđen na 40 godina zatvora 24. marta 2016. Žalbeni postupak je u nadležnosti Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Podaci o predmetu | Saopštena za javnost | Video snimci | Spisak pretresa | Odabrani dokumenti | Dodatne fotografije

Hronologija postupka u predmetu Karadžić