Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obrenović (IT-02-60/2)

Obrenović, Dragan

Obrenović, Dragan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Obrenović (IT-01-43) "Srebrenica"