Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kvočka et al. (IT-98-30/1)

Kvočka, Miroslav

Kvočka, Miroslav

Prcać, Dragoljub

Prcać, Dragoljub

Kos, Milojica

Kos, Milojica

Radić, Mlađo

Radić, Mlađo

Žigić, Zoran

Žigić, Zoran

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


 Odabrani dokumenti (UCR)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost