Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kvočka et al. (IT-98-30/1)

Kvočka, Miroslav

Kvočka, Miroslav

Prcać, Dragoljub

Prcać, Dragoljub

Kos, Milojica

Kos, Milojica

Radić, Mlađo

Radić, Mlađo

Žigić, Zoran

Žigić, Zoran

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


 Odabrani dokumenti (UCR)