Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Miroslavu Kvočki (predmet

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
APPEALS CHAMBER
CHAMBRE D’APPEL
ŽALBENO VIJEĆE
 

Hag, 19. decembar 2003.
CC/P.I.S./813-t

MIROSLAVU KVOČKI (predmet “Logor Omarska”) ODOBREN ZAHTJEV ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU DO POČETKA RAZMATRANJA NJEGOVE ŽALBE NA PRESUDU I KAZNU

Danas, u petak 19. decembra 2003, Miroslav Kvočka je privremeno pušten iz Pritvorske jedinice Međunaordnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u skladu sa odlukom koju je 17. decembra 2003. donijelo Žalbeno vijeć, u sastavu: sudija Mohamed Shahabudden (predsjedavajući), sudija Fausto Pocar, sudija Mehmet Güney, sudija Wolfgang Schomburg i sudija Inés Mónica Weinberg De Roca.

Odlukom se nalaže da se žalilac privremeno pusti na slobodu u iščekivanju razmatranja njegove žalbe na presudu i kaznu od sedam godina zatvora koju je 2. novembra 2001. izreklo Pretresno vijeće I (vidjeti saopštenje za javnost br. 631).

Miroslav Kvočka je jedan od pet pojedinaca koji su proglašeni krivim i osuđeni za učešće u zločinima počinjenim u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje (prijedorski kraj, u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine), koje je Pretresno vijeće opisalo kao “paklenu orgiju progona”.

U pogledu Kvočke, Vijeće je konkretno kazalo: “Dok ste radili u logoru u Omarskoj, od 29. maja do 23. juna 1992., prema vlastitim izjavama, bili ste aktivni policajac (…) Dokazi predočeni na pretresu pokazuju da ste bili desna ruka komandanta logora. U tom svojstvu ste prenosili njegova naređenja. Ali, vaša uloga nije bila samo to. Zamjenjivali ste komandanta logora kad je bio odsutan (…) Sve u svemu, vi niste samo poznavali sistem progona otjelovljen u logoru Omarska, nego ste uz njega pristali, omogućavali njegovo funkcionisanje (…) Iz razloga detaljno iznijetih u presudi, Vijeće vas proglašava krivim za zločin protiv čovječnosti putem progona, te za ratne zločine putem ubistva i mučenja.

Žalbeno vijeće je navelo nekoliko uslova kojih se Kvočka mora pridržavati za vrijeme svog privremenog boravka na slobodi. Među tim uslovima je i zahtjev da se optuženi vrati na Međunarodni sud onog datuma i u ono vrijeme koje odredi Žalbeno vijeće.

Integralan tekst odluke možete naći na Internet stranici MKSJ-a:http://www.icty.org/x/cases/kvocka/acdec/bcs/kvo-dec031217b.htm, a na zahtjev ga može dobiti i od Službe za informisanje javnosti ili Outreach programa.