Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Brđanin (IT-99-36)

Brđanin, Radoslav

Brđanin, Radoslav

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

  Video zapisi

  Transkripti

  2004
  februar    
  20, 23    
   
  2003
  decembar    
  08, 09    
   
  2002
  maj april  
  15 25, 26  

  Saopštenja za javnost