Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tužilac protiv Radoslava Brđanina - Žalbeno vijeće ponovo uvelo tačku 1 optužnice kojom se optuženi tereti za genocid

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
APPEALS CHAMBER
CHAMBRE D’ APPEL
ŽALBENO VIJEĆE
 

Hag, 19. mart 2004.
JL/P.I.S./833t

TUŽILAC PROTIV RADOSLAVA BRĐANINA
ŽALBENO VIJEĆE PONOVO UVELO TAČKU 1 OPTUŽNICE KOJOM SE OPTUŽENI TERETI ZA GENOCID

Dana 19. marta 2004., Žalbeno vijeće Međunarodnog suda u sastavu sudija Meron, predsjedavajući, sudija Shahabuddeen, sudija Güney, sudija El Mahdi i sudija Weinberg de Roca, donijelo je odluku po interlokutornoj žalbi na odluku Pretresnog vijeća II od 28. novembra 2003., kojom je Radoslav Brđanin oslobođen odgovornosti po tački 1 optužnice kojom se tereti za genocid, a koja je uslijedila po prijedlogu za donošenje oslobađajuće presude na osnovu pravila 98 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda.

U dispozitivu ove odluke, Žalbeno vijeće je zaključilo sljedeće: "Žalba optužbe se prihvata. Odluka Pretresnog vijeća da oslobodi Radoslava Brđanina optužbe po tački 1 optužnice, za genocid, u kontekstu treće kategorije udruženog zločinačkog poduhvata se poništava i ta tačka se ponovo uvodi".

Sudija Shahabuddeen je toj odluci priložio izdvojeno mišljenje.

Integralan tekst odluke može se na zahtjev dobiti od Službe za informisanje javnosti MKSJ-a, a može se naći i na Internet stranici MKSJ-a: http://www.icty.org/x/cases/brdanin/acdec/bcs/brd-dec040319b.htm