Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Martić (IT-95-11)

Martić, Milan

Martić, Milan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Video zapisi

Transkripti

2007
juni januar  
12 10, 11, 12  
 
2006
novembar oktobar septembar
01, 02, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 29 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22
august juli juni
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 03, 07, 11, 12, 13, 14 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27
maj april mart
02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 25, 26 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
februar januar  
03, 06, 07, 09, 15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 31  
 
2005
decembar septembar maj
12, 13 15 19
januar    
18    
 
2004
septembar maj januar
21 20 22
 
2003
septembar maj januar
29 29 28
 
2002
septembar maj  
23, 23 21  

Saopštenja za javnost