Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Martić (IT-95-11)

Podaci o predmetu

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

  Video zapisi

  Transkripti

  2007
  juni januar  
  12 10, 11, 12  
   
  2006
  novembar oktobar septembar
  01, 02, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 29 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 31 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22
  august juli juni
  14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 03, 07, 11, 12, 13, 14 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27
  maj april mart
  02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 25, 26 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
  februar januar  
  03, 06, 07, 09, 15, 16, 17, 20, 21 16, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 31  
   
  2005
  decembar septembar maj
  12, 13 15 19
  januar    
  18    
   
  2004
  septembar maj januar
  21 20 22
   
  2003
  septembar maj januar
  29 29 28
   
  2002
  septembar maj  
  23, 23 21  

  Saopštenja za javnost