Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odbijen zahtev za spajanje postupaka protiv Martića, Stanišića i Simatovića i Šešelja

Odbijen zahtev za spajanje postupaka protiv Martića, Stanišića i Simatovića i Šešelja

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(isključivo za medije. Nije službeni dokument)

Hag, 11. novembar 2005.
CVO/MO/1017-t

ODBIJEN ZAHTEV ZA SPAJANJE POSTUPAKA PROTIV MARTIĆA, STANIŠIĆA I SIMATOVIĆA I ŠEŠELJA

Juče, 10. novembra 2005, Pretresno veće III odbacilo je zahtev Tužilaštva za spajanje postupka u tri predmeta koja se odnose na Milana Martića, Jovicu Stanišića, Franka Simatovića i Vojislava Šešelja.

Tužilaštvo je Zahtev za spajanje postupaka podnelo 30. maja 2005. u skladu s pravilom 48 Pravilnika o postupku i dokazima. U svom zahtevu, Tužilaštvo je razmatralo spajanje postupka protiv još jednog optuženog, Gorana Hadžića, koji se i dalje nalazi na slobodi.

U svojoj odluci, Pretresno veće je zaključilo da “nijedan od faktora koji su uzeti u razmatranje - ekonomičnost sudskog postupka, sukob interesa i prava optuženih, smanjenje teškoća kojima se izlažu svedoci i konsistentnost u presudama – ne govore u prilog spajanju".

******

Integralan tekst odluke možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda:

www.icty.org.

Štampane primerke takođe možete na zahtev dobiti od Kancelarije za informisanje.

Na istoj stranici možete pratiti postupke pred Međunarodnim sudom.