Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kordić & Čerkez (IT-95-14/2)

Podaci o predmetu

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

    Video zapisi

    Saopštenja za javnost