Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud oslobodio Marinka Katavu, Ivana Šantića i Peru Skopljaka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 19. decembar 1997.
CC/PIO/279tMeđunarodni sud oslobodio Marinka Katavu, Ivana Šantića i Peru Skopljaka

Tužiteljica Louise Arbour naglašava da su "profesionalna etika i pravičnost prema optuženima od presudne važnosti".

Sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju su u petak, 19. decembra 1997. godine odobrile zahtjev tužilaštva za povlačenje optužnice podignute u novembru 1995. godine protiv Marinka Katave, Ivana Šantića i Pere Skopljaka.

Ova trojica su bila u pritvoru Međunarodnog suda od dobrovoljne predaje 6. oktobra 1997. godine. Tužilaštvo je od tada sprovelo dalje istrage i uvjerilo se da "ne postoji dovoljna osnova koja bi opravdala dalje vođenje postupka" protiv njih, da optužnice protiv njih treba da budu povučene, i da protiv njih "nema nikakvih drugih optužbi".

Tužilaštvo je shodno tome, 18. decembra podnijelo zahtjeve u kojima je zatražilo od odgovarajućih pretresnih vijeća "da nalože oslobađanje optuženih".

Imajući u vidu "urgentnost ovog pitanja", sudije su održale pretrese u petak popodne i naložile oslobađanje ove trojice "u interesu pravde".

Nizozemske i hrvatske vlasti u Haagu preduzimaju praktične mjere za oslobađanje ove trojice u petak i njihov povratak u subotu.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu