Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 25 septembar 2013

                                                                  
Datum: 25.09.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća: 

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:
   
Dobar dan,

Pretresno veće u postupku protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsednika Republike Srpske Krajine, počelo je u ponedeljak, 23. septembra, petodnevnu posetu mestima događaja relevantnim za optužnicu u istočnoj Hrvatskoj. Svrha posete je da Veće stekne neposredni uvid u mesta događaja, uključujući i topografiju relevantnih područja. Delegacija se sastoji od sudija Pretresnog veća, pomoćnog osoblja Međunarodnog suda i predstavnika Tužilaštva i odbrane. Suđenje se nastavlja u ponedeljak, 7. oktobra.

U predmetu Popović i drugi, odbrana Draga Nikolića podnela je zahtev u skladu s pravilom 115 Pravilnika o postupku i dokazima, kojim je zatražila uvođenje dodatnih dokaza. Nikolićeva odbrana tvrdi da je svedok Tužilaštva PW-101 nedavno porekao određene delove iz svog prethodnog iskaza, tvrdeći tokom pripreme za svedočenje u ime Tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću, obavljene 30. jula, da nije video Draga Nikolića na mestu pogubljenja u Orahovcu tokom događaja u Srebrenici. Odbrana tvrdi da ovi novi dokazi nisu bili dostupni za vreme suđenja i da stoga ispunjavaju kriterijume da se uvrste u spis. Osim toga, odbrana tvrdi da su ti dokazi relevantni, verodostojni i da dovode u pitanje ispravnost osuđujuće presude Nikoliću. Svedok PW-101 je bivši pripadnik Zvorničke brigade VRS i svedočio je kao svedok Tužilaštva u predmetu Popović i drugi u februaru 2007. godine.

Suđenje Radovanu Karadžiću, čiji je nastavak prvobitno bio zakazan za ponedeljak, 28. oktobar, sada je zakazano za utorak, 29. oktobar.

Suđenje Ratku Mladiću zakazano je za ovu i sledeću sedmicu. Današnji svedok je RM-016, koji svedoči na zatvorenoj sednici. Tužilaštvo je do sada na ovom suđenju pozvalo 143 svedoka.
 
Na kraju bih želela da sve podsetim da će u nedelju, 29. septembra, MKSJ otvoriti svoja vrata za javnost u sklopu šestog po redu ‘Međunarodnog dana’ koji organizuje Opština Hag. Predstavnici sredstava javnog informisanja pozivaju se da prate Otvoreni dan MKSJ od 11:15 do 12:30 časova u auli Međunarodnog suda i da snime uvodno izlaganje, kao i posetioce u obilasku sudnica i tokom prezentacija. Predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju ovom događaju treba da pošalju e-mail Službi za medije do petka, 27. septembra.
 
Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.