Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 25 septembar 2013

                                                                  
Datum: 25.09.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća: 

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:
   
Dobar dan,

Pretresno veće u postupku protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsednika Republike Srpske Krajine, počelo je u ponedeljak, 23. septembra, petodnevnu posetu mestima događaja relevantnim za optužnicu u istočnoj Hrvatskoj. Svrha posete je da Veće stekne neposredni uvid u mesta događaja, uključujući i topografiju relevantnih područja. Delegacija se sastoji od sudija Pretresnog veća, pomoćnog osoblja Međunarodnog suda i predstavnika Tužilaštva i odbrane. Suđenje se nastavlja u ponedeljak, 7. oktobra.

U predmetu Popović i drugi, odbrana Draga Nikolića podnela je zahtev u skladu s pravilom 115 Pravilnika o postupku i dokazima, kojim je zatražila uvođenje dodatnih dokaza. Nikolićeva odbrana tvrdi da je svedok Tužilaštva PW-101 nedavno porekao određene delove iz svog prethodnog iskaza, tvrdeći tokom pripreme za svedočenje u ime Tužilaštva na suđenju Ratku Mladiću, obavljene 30. jula, da nije video Draga Nikolića na mestu pogubljenja u Orahovcu tokom događaja u Srebrenici. Odbrana tvrdi da ovi novi dokazi nisu bili dostupni za vreme suđenja i da stoga ispunjavaju kriterijume da se uvrste u spis. Osim toga, odbrana tvrdi da su ti dokazi relevantni, verodostojni i da dovode u pitanje ispravnost osuđujuće presude Nikoliću. Svedok PW-101 je bivši pripadnik Zvorničke brigade VRS i svedočio je kao svedok Tužilaštva u predmetu Popović i drugi u februaru 2007. godine.

Suđenje Radovanu Karadžiću, čiji je nastavak prvobitno bio zakazan za ponedeljak, 28. oktobar, sada je zakazano za utorak, 29. oktobar.

Suđenje Ratku Mladiću zakazano je za ovu i sledeću sedmicu. Današnji svedok je RM-016, koji svedoči na zatvorenoj sednici. Tužilaštvo je do sada na ovom suđenju pozvalo 143 svedoka.
 
Na kraju bih želela da sve podsetim da će u nedelju, 29. septembra, MKSJ otvoriti svoja vrata za javnost u sklopu šestog po redu ‘Međunarodnog dana’ koji organizuje Opština Hag. Predstavnici sredstava javnog informisanja pozivaju se da prate Otvoreni dan MKSJ od 11:15 do 12:30 časova u auli Međunarodnog suda i da snime uvodno izlaganje, kao i posetioce u obilasku sudnica i tokom prezentacija. Predstavnici sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju ovom događaju treba da pošalju e-mail Službi za medije do petka, 27. septembra.
 
Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, nije dao nikakvu izjavu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.