Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 29. januar 2014.

Datum: 29. 1. 2014. 

Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

U predmetu Prlić i drugi, Slobodan Praljak je 27. januara obavestio Veće da ne raspolaže sredstvima kojima bi pokrio troškove svoje odbrane i od Žalbenog veća zatražio da odbaci zahtev Sekretarijata koji je podnet ranije ovog meseca. Osim toga, Praljak, u odgovoru na priznanje Sekretarijata da su načinjene greške u obračunu, zahteva detaljan spisak troškova svoje odbrane. Prema Praljku, te greške bi mogle iznositi ukupno 500.000 evra.

Sekretarijat MKSJ je 20. januara 2014. zatražio od Žalbenog veća da žaliocu naloži da Međunarodnom sudu nadoknadi iznos od 2.807.611,10 evra koji je utrošen za potrebe njegove odbrane pred Međunarodnim sudom.

Presuda Žalbenog veća u postupku protiv Milana i Sredoja Lukića sada je dostupna na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i može se preuzeti s našeg vebsajta.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

U postupku protiv Radovana Karadžića, svedok Duško Jakšić svedoči o događajima na području Banjaluke i Bosanske Krajine, u BiH. Odbrana u ovom predmetu do sada je pozvala 223 svedoka. Očekuje se da će suđenje biti nastavljeno ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

U ponedeljak, 3. februara, biće održana statusna konferencija u predmetu Prlić i drugi s početkom u 15:00 časova u sudnici III.

Tužilaštvo:

Niko iz Tužilaštva nije prisustvovao konferenciji za štampu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.