Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 12. 02. 2014.

Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Predsednik Meron je prošle sedmice imenovao sudiju Sekulea u Žalbeno veće koje će razmotriti Zahtev Tužilaštva za ponovno razmatranje presude Žalbenog veća Momčilu Perišiću. Tužilaštvo je podnelo ovaj zahtev tvrdeći da postoje valjani razlozi da se ispravi “očigledno neostvarivanje pravde za žrtve u retkim i izuzetnim okolnostima ovog predmeta”.

Milan Lukić je Žalbenom veću Mehanizma za međunarodne krivične sudove podneo zahtev za preispitivanje presude Pretresnog veća pozivajući se na postojanje novih dokaza u ovom predmetu. Lukić je u svom podnesku naveo izjave četiri svedoka koji navodno otkrivaju nove činjenice u vezi s incidentima na obali Drine, u Pionirskoj ulici, Bikavcu i u fabrici Varda.  

U postupku protiv Stanišića i Župljanina, sudija Agius, kao vršilac dužnosti predsednika MKSJ u ovom predmetu, imenovao je tročlanu komisiju u sastavu sudije Flugge, Morrison i Baird da razmotri zajednički zahtev odbrane za izuzeće sudije Liua iz veća koje razmatra zahtev za ukidanje presude Pretresnog veća. Župljanin je u oktobru prošle godine podneo zahtev nakon izuzeća sudije Harhoffa iz predmeta. S obzirom da je sudija Harhoff takođe bio član veća u njegovom predmetu, Župljanin tvrdi da je njegovo pravo na pravično suđenje prekršeno zbog toga što je u pisanju prvostepene presude učestvovao sudija “koji je stvarno bio pristrasan ili je odavao otisak pristrasnosti”. Obojica optuženih tvrde da sudija Liu, pošto je uložio suprotno mišljenje u odnosu na većinsku odluku o izuzeću sudije Harhoffa, "stoga nije u poziciji da presuđuje o zahtevu za ukidanje presuda bez predrasude u vezi s jednim od mogućih ishoda ".

Što se tiče aktivnosti u sudnicama, pretresi na suđenju Radovanu Karadžiću nastavljaju se ove i sledeće sedmice prema rasporedu. Trenutno svedoči Gojko Kličković, bivši predsednik Ratnog predsedništva Bosanske Krupe i bivši premijer Republike Srpske. On je 230. svedok kojeg je pozvala odbrana.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.