Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 7. 05. 2014.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća: Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Nakon odluke Pretresnog veća kojom je odbijen zahtev Ratka Mladića za izricanje oslobađajuće presude u skladu s pravilom 98bis, početak izvođenja dokaza odbrane zakazan je za ponedeljak, 19. maj u 9:30 časova u sudnici I. Konferencija pre početka izvođenja dokaza odbrane zakazana je za ponedeljak, 12. maj, u 9:30 časova, i takođe će se održati u sudnici I. Novinari koji žele da izveštavaju sa bilo kojeg od ova dva pretresa treba da pošalju e-mail Službi za medije MKSJ.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće je prošle sedmice objavilo da je izvođenje dokaza odbrane završeno 1. maja 2014. Iznošenje završnih reči u ovom predmetu zakazano je za period od 29. septembra do 2. oktobra, a replika za sedmicu koja počinje 7. oktobra.

Na kraju, prošle sedmice je sudija Agius, predsedavajući Žalbenog veća u postupku protiv Stanišića i Župljanina, imenovao sebe za predžalbenog sudiju u svim predžalbenim postupcima u ovom predmetu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.