Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 7. 05. 2014.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća: Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Nakon odluke Pretresnog veća kojom je odbijen zahtev Ratka Mladića za izricanje oslobađajuće presude u skladu s pravilom 98bis, početak izvođenja dokaza odbrane zakazan je za ponedeljak, 19. maj u 9:30 časova u sudnici I. Konferencija pre početka izvođenja dokaza odbrane zakazana je za ponedeljak, 12. maj, u 9:30 časova, i takođe će se održati u sudnici I. Novinari koji žele da izveštavaju sa bilo kojeg od ova dva pretresa treba da pošalju e-mail Službi za medije MKSJ.

Na suđenju Radovanu Karadžiću, Veće je prošle sedmice objavilo da je izvođenje dokaza odbrane završeno 1. maja 2014. Iznošenje završnih reči u ovom predmetu zakazano je za period od 29. septembra do 2. oktobra, a replika za sedmicu koja počinje 7. oktobra.

Na kraju, prošle sedmice je sudija Agius, predsedavajući Žalbenog veća u postupku protiv Stanišića i Župljanina, imenovao sebe za predžalbenog sudiju u svim predžalbenim postupcima u ovom predmetu.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.