Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 14. 05. 2014.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s najnovijim informacijama sa suđenja Ratku Mladiću, nakon konferencije pre početka izvođenja dokaza odbrane, koja je održana u ponedeljak. Predsedavajući sudija Alphons Orie potvrdio je da je odbrani dodeljeno 207,5 sati za izvođenje svojih dokaza, što odgovara broju sati koji je odobren Tužilaštvu. Veće nije odredilo nikakva ograničenja u pogledu broja svedoka koje odbrana može pozvati. Veće je naložilo odbrani da podnese novi konsolidovani spisak svojih svedoka i dokaznih predmeta do 16. maja. Potvrđeno je da će odbrana početi izvođenje svojih dokaza svedočenjem prvog svedoka 19. maja.

U predmetu Prlić i drugi, Žalbeno veće je odobrilo zahtev sekretara podnet u skladu s pravilom 45(E) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda kojim se Slobodanu Praljku nalaže da Međunarodnom sudu vrati sredstva u iznosu od preko 2.807.000 evra koja su utrošena na pravnu pomoć koja mu je pružena.

Veće je utvrdilo da ovaj ovaj iznos treba uplatiti Sekretarijatu u roku od 90 dana od datuma odluke. Međutim, ukoliko to želi, Praljku će biti omogućeno da ovaj iznos isplati u mesečnim ratama u periodu od tri godine.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama. Kao što je ranije pomenuto, odbrana na suđenju Ratku Mladiću će početi izvođenje svojih dokaza u ponedeljak, 19. maja u 09:30 časova u sudnici I. Novinari koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail Službi za medije MKSJ. Pretresi će se nakon toga održavati do kraja sedmice u vremenu od 09:30 do 14:15 časova u sudnici I.

U postupku protiv Zdravka Tolimira, statusna konferencija je zakazana za utorak, 24 jun u 15:15 časova u sudnici I.

U predmetu Popović i drugi, francuski prevod presude Pretresnog veća sada je dostupan na vebsajtu Međunarodnog suda.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.