Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 14. 05. 2014.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Počeću s najnovijim informacijama sa suđenja Ratku Mladiću, nakon konferencije pre početka izvođenja dokaza odbrane, koja je održana u ponedeljak. Predsedavajući sudija Alphons Orie potvrdio je da je odbrani dodeljeno 207,5 sati za izvođenje svojih dokaza, što odgovara broju sati koji je odobren Tužilaštvu. Veće nije odredilo nikakva ograničenja u pogledu broja svedoka koje odbrana može pozvati. Veće je naložilo odbrani da podnese novi konsolidovani spisak svojih svedoka i dokaznih predmeta do 16. maja. Potvrđeno je da će odbrana početi izvođenje svojih dokaza svedočenjem prvog svedoka 19. maja.

U predmetu Prlić i drugi, Žalbeno veće je odobrilo zahtev sekretara podnet u skladu s pravilom 45(E) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda kojim se Slobodanu Praljku nalaže da Međunarodnom sudu vrati sredstva u iznosu od preko 2.807.000 evra koja su utrošena na pravnu pomoć koja mu je pružena.

Veće je utvrdilo da ovaj ovaj iznos treba uplatiti Sekretarijatu u roku od 90 dana od datuma odluke. Međutim, ukoliko to želi, Praljku će biti omogućeno da ovaj iznos isplati u mesečnim ratama u periodu od tri godine.

Sada ću se osvrnuti na raspored u sudnicama. Kao što je ranije pomenuto, odbrana na suđenju Ratku Mladiću će početi izvođenje svojih dokaza u ponedeljak, 19. maja u 09:30 časova u sudnici I. Novinari koji žele da prisustvuju ovom pretresu treba da pošalju e-mail Službi za medije MKSJ. Pretresi će se nakon toga održavati do kraja sedmice u vremenu od 09:30 do 14:15 časova u sudnici I.

U postupku protiv Zdravka Tolimira, statusna konferencija je zakazana za utorak, 24 jun u 15:15 časova u sudnici I.

U predmetu Popović i drugi, francuski prevod presude Pretresnog veća sada je dostupan na vebsajtu Međunarodnog suda.

Pitanja:

Nisu postavljena nikakva pitanja.