SADRŽAJ
I. UVOD
A. Pozadina
B. Dosadašnji postupak
II. ANALIZA 
A.Preliminarna pitanja
1.Pravno značenje termina "subpoena"
2.Je li pitanje pravnih lijekova "zrelo za razmatranje"?
B.Je li Međunarodni sud ovlašten da izdaje obvezujuće naloge državama
1.Može li Međunarodni sud izdavati subpoene državama?
2.Može li Međunarodni sud izdavati obvezujuće naloge državama?
3.Mogući sadržaj obvezujućih naloga
4.Raspoloživi pravni lijekovi u slučaju da država ne udovolji nalogu
C.Ima li Međunarodni sud ovlasti izdavati obvezujuće naloge državnim dužnosnicima
1.Može li Međunarodni sud izdavati subpoene državnim dužnosnicima?
2.Može li Međunarodni sud upućivati obvezujuće naloge državnim dužnosnicima?
D.Može li Međunarodni sud izdavati obvezujuće naloge pojedincima koji djeluju u privatnom svojstvu
1.Ima li Međunarodni sud ovlasti da upućuje subpoene pojedincima koji djeluju u privatnom svojstvu?
2.Kategorije osoba obuhvaćene izrazom "pojedinci koji djeluju u privatnom svojstvu"
3.Može li Međunarodni sud stupiti u izravni kontakt s pojedincima ili mora ići posredstvom nacionalnih vlasti
4.Pravni lijekovi za slučaj neudovoljavanja
E.Pitanje bojazni za nacionalnu sigurnost
1.Da li je Međunarodnom sudu zabranjeno pregledavanje dokumenata koji izazivaju bojazni za nacionalnu sigurnost
2.Mogući načini za uzimanje u obzir bojazni za nacionalnu sigurnost
III DISPOZITIV