PRED ŽALBENIM VIJEĆEM

 

Sudija: g. David Hunt, predžalbeni sudija

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. septembra 2002.

 

TUŽILAC

protiv

Miroslava KVOČKE

Milojice KOSA

Mlađe RADIĆA

Zorana ŽIGIĆA

Dragoljuba PRCAĆA


ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽIOCA DA SE IZBRIŠE DIO REPLIKE

 

Tužilaštvo:

gđa Susan L. Somers

Odbrana:

g. Slobodan Stojanović za Zorana Žigića
Ja, David Hunt, predžalbeni sudija,

S OBZIROM NA povjerljivi "Zahtjev za izvođenje dodatnih dokaza" koji je Zoran Žigić podnio 23. augusta 2002. (u daljnjem tekstu: zahtjev);

S OBZIROM NA "Odgovor optužbe na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", podnesen 9. septembra 2002.;

S OBZIROM NA paragrafe 33 i 34 Žigićeve povjerljive "Replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", podnesene 23. septembra 2002. (u daljnjem tekstu: Žigićeva replika), u kojoj on pominje i daje sažetak izjave Faruka Hrnčića (u daljnjem tekstu: Hrnčić), svjedoka kojega želi pozvati;

RJEŠAVAJUĆI PO "Zahtjevu tužioca da se izbriše dio Žigićve replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", podnesen 26. septembra 2002., kojim optužba traži da se iz Žigićevog odgovora izbrišu paragrafi 33 i 34 na osnovu toga što ta dva paragrafa prelaze propisani doseg i okvir replike;

S OBZIROM NA Žigićevu "Repliku na zahtjev tužioca da se izbriše dio Žigićeve replike na odgovor tužioca na zahtjev Zorana Žigića za izvođenje dodatnih dokaza", podnesenu na povjerljivoj osnovi 30. septembra 2002.;

BUDUĆI DA se Žigić u svom zahtjevu žali da neki navodni očevici ubistva Bećira Medunjanina, za koje je on osuđen, nisu pozvani kao svjedoci na suđenje, mada su dostupni, ali ne navodi da je Hrnčić jedan od tih svjedoka;

BUDUĆI DA Žigić u svojoj replici po prvi put navodi da je optužba odbila da mu pomogne da tokom suđenja pozove pet svjedoka[1] te da u replici takođe po prvi put navodi da bi jedan od njih, Hrnčić, sada trebao biti pozvan da svjedoči "u interesu pravde";[2]

BUDUĆI DA je Žigić za pismo višeg zastupnika optužbe od 25. oktobra 2000. koje pominje u svom zahtjevu ustvrdio da i sâmo predstavlja dokaz za koji želi da se prihvati;[3]

BUDUĆI DA, dakle, paragrafi 33 i 34 Žigićeve replike sadrže nov materijal koji prelazi okvire onoga što je dozvoljeno u replici;

OVIM UDOVOLJAVAM zahtjevu i NALAŽEM da se iz Žigićeve replike izbrišu paragrafi 33 i 34,

UZ NAPOMENU, međutim, da ako odluči da i dalje insistira na tom pitanju, Žigić može tražiti dozvolu da sadržaj tih paragrafa doda svom prvobitnom zahtjevu. Ako to učini, optužba će imati pravo da na to podnese novi odgovor.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je mjerodavan engleski tekst.

Dana 30. septembra 2002.
U Hagu,
Nizozemska
 
  /potpis na originalu/
David Hunt,
predžalbeni sudija
   

[pečat Međunarodnog suda]


[1] Zahtjev, str. 6, i pismo priloženo zahtjevu.

[2] Zahtjev, str. 2.

[3] Pismo priloženo zahtjevu.