Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 2 oktobar 2013

Datum: 2.10.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Na specijalnoj plenarnoj sednici održanoj juče sudije MKSJ su ponovo izabrale sudiju Theodora Merona za predsednika Međunarodnog suda i sudiju Carmela Agiusa za potpredsednika na dvogodišnji mandat koji počinje 17. novembra 2013. Tokom glasanja za predsednika sudija Meron je dobio dvanaest glasova, dok je sudija O-Gon Kwon dobio šest glasova. Nakon što je sudija Meron reizabran, imenovao je sudiju Agiusa za potpredsednika, a sudija Agius je reizabran opštim konsenzusom.
 
Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

U postupku protiv Radovana Karadžića, predsednik Međunarodnog suda Meron imenovao je sudije Fluggea, Molota i Halla u specijalno imenovano veće nakon zahteva koji je Karadžić podneo prošle sedmice da se istraži da li je bivši tužilac MKSJ Carla del Ponte kriva za nepoštovanje Međunarodnog suda počinjeno u postupku protiv Slobodana Miloševića. U svom zahtevu Karadžić tvrdi da je, prema depeši koju je objavio Wikileaks, Carla del Ponte predstavnicima SAD 2004. godine obelodanila informacije o poverljivim svedocima u postupku protiv Slobodana Miloševića.

U žalbenom postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića Tužilaštvo je prošle srede, 25. septembra, podnelo javnu redigovanu verziju svog žalbenog podneska. Tužilaštvo je u podnesku iznelo tri žalbena osnova i smatra da oslobađajuće presude obojici optuženih treba poništiti.
 
Osvrnuću se na raspored u sudnicama. Suđenje Ratku Mladiću će biti nastavljeno sutra, nakon čega će uslediti kratka pauza od petka, 4. oktobra do srede, 16. oktobra.

Nakon dvonedeljnog prekida, nastavak suđenja u predmetu Hadžić zakazan je za ponedeljak, 7. oktobar u 9:00 časova u sudnici II.

Takođe u rasporedu za sledeću sedmicu je statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Prlić i drugi koja će se održati u utorak, 8. oktobra u 10:00 časova u sudnici III.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilac Serge Brammertz sledeće sedmice će otputovati u Bosnu i Hercegovinu, gde će boraviti od 7. do 9. oktobra. Tužilac će se sastati s članovima Predsedništva BiH i predstavnicima Državnog tužilaštva BiH, predstavnicima udruženja žrtava kao i s predstavnicima međunarodne zajednice. Poseta tužioca Bosni i Hercegovini je deo priprema za izveštaj o strategiji okončanja rada Suda koji će on kasnije ove godine podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Pitanja:

Jedan novinar je postavio pitanje da li predsednik Meron namerava da imenuje još jedno veće koje bi istražilo njegove lične razgovore s američkim diplomatama iz 2003. godine koje je objavio Wikileaks, i u kojima je pozivao Vladu SAD da se suprotstavi produženju tužilačkog mandata Carle del Ponte, pri čemu je izrazio svoju zabrinutost u vezi s njenim učinkom. Spalińska je odgovorila da nije bilo zahteva da se imenuje takvo veće.