Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ - 2 oktobar 2013

Datum: 2.10.2013.
Vreme: 12:30 časova

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

Na specijalnoj plenarnoj sednici održanoj juče sudije MKSJ su ponovo izabrale sudiju Theodora Merona za predsednika Međunarodnog suda i sudiju Carmela Agiusa za potpredsednika na dvogodišnji mandat koji počinje 17. novembra 2013. Tokom glasanja za predsednika sudija Meron je dobio dvanaest glasova, dok je sudija O-Gon Kwon dobio šest glasova. Nakon što je sudija Meron reizabran, imenovao je sudiju Agiusa za potpredsednika, a sudija Agius je reizabran opštim konsenzusom.
 
Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama.

U postupku protiv Radovana Karadžića, predsednik Međunarodnog suda Meron imenovao je sudije Fluggea, Molota i Halla u specijalno imenovano veće nakon zahteva koji je Karadžić podneo prošle sedmice da se istraži da li je bivši tužilac MKSJ Carla del Ponte kriva za nepoštovanje Međunarodnog suda počinjeno u postupku protiv Slobodana Miloševića. U svom zahtevu Karadžić tvrdi da je, prema depeši koju je objavio Wikileaks, Carla del Ponte predstavnicima SAD 2004. godine obelodanila informacije o poverljivim svedocima u postupku protiv Slobodana Miloševića.

U žalbenom postupku protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića Tužilaštvo je prošle srede, 25. septembra, podnelo javnu redigovanu verziju svog žalbenog podneska. Tužilaštvo je u podnesku iznelo tri žalbena osnova i smatra da oslobađajuće presude obojici optuženih treba poništiti.
 
Osvrnuću se na raspored u sudnicama. Suđenje Ratku Mladiću će biti nastavljeno sutra, nakon čega će uslediti kratka pauza od petka, 4. oktobra do srede, 16. oktobra.

Nakon dvonedeljnog prekida, nastavak suđenja u predmetu Hadžić zakazan je za ponedeljak, 7. oktobar u 9:00 časova u sudnici II.

Takođe u rasporedu za sledeću sedmicu je statusna konferencija u žalbenom postupku u predmetu Prlić i drugi koja će se održati u utorak, 8. oktobra u 10:00 časova u sudnici III.

Tužilaštvo:

Aleksandar Kontić, iz Kabineta tužioca, dao je sledeću izjavu:

Tužilac Serge Brammertz sledeće sedmice će otputovati u Bosnu i Hercegovinu, gde će boraviti od 7. do 9. oktobra. Tužilac će se sastati s članovima Predsedništva BiH i predstavnicima Državnog tužilaštva BiH, predstavnicima udruženja žrtava kao i s predstavnicima međunarodne zajednice. Poseta tužioca Bosni i Hercegovini je deo priprema za izveštaj o strategiji okončanja rada Suda koji će on kasnije ove godine podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Pitanja:

Jedan novinar je postavio pitanje da li predsednik Meron namerava da imenuje još jedno veće koje bi istražilo njegove lične razgovore s američkim diplomatama iz 2003. godine koje je objavio Wikileaks, i u kojima je pozivao Vladu SAD da se suprotstavi produženju tužilačkog mandata Carle del Ponte, pri čemu je izrazio svoju zabrinutost u vezi s njenim učinkom. Spalińska je odgovorila da nije bilo zahteva da se imenuje takvo veće.