Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 05. 02. 2014.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

U ponedeljak, 3. februara, Tužilaštvo je podnelo zahtev za ponovno razmatranje Presude Žalbenog veća u postupku protiv Momčila Perišića. Ovaj zahtev je usledio nakon nedavne presude u predmetu Šainović i drugi, kojom je Žalbeno veće odbacilo pristup pitanju odgovornosti za pomaganje i podržavanje koji je ranije usvojilo Žalbeno veće u predmetu Perišić. Tužilaštvo stoga zahteva od Žalbenog veća da ponovo razmotri svoju odluku da Momčila Perišića oslobodi krivice za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

U postupku protiv Radovana Karadžića trenutno svedoči Mićo Stanišić, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. On je 226. svedok kojeg je pozvala odbrana. Očekuje se da će suđenje biti nastavljeno ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.