Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sedmična konferencija za štampu MKSJ

Datum: 05. 02. 2014.

Sekretarijat i Sudska veća:

Magdalena Spalińska, portparol Sekretarijata i Sudskih veća, dala je sledeću izjavu:

Dobar dan,

U ponedeljak, 3. februara, Tužilaštvo je podnelo zahtev za ponovno razmatranje Presude Žalbenog veća u postupku protiv Momčila Perišića. Ovaj zahtev je usledio nakon nedavne presude u predmetu Šainović i drugi, kojom je Žalbeno veće odbacilo pristup pitanju odgovornosti za pomaganje i podržavanje koji je ranije usvojilo Žalbeno veće u predmetu Perišić. Tužilaštvo stoga zahteva od Žalbenog veća da ponovo razmotri svoju odluku da Momčila Perišića oslobodi krivice za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici.

Sada ću se osvrnuti na aktivnosti u sudnicama:

U postupku protiv Radovana Karadžića trenutno svedoči Mićo Stanišić, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. On je 226. svedok kojeg je pozvala odbrana. Očekuje se da će suđenje biti nastavljeno ove i sledeće sedmice prema rasporedu.

Pitanja:

Nisu postavljana nikakva pitanja.