Site Internet consacré à l’héritage du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Depuis la fermeture du TPIY le 31 décembre 2017, le Mécanisme alimente ce site Internet dans le cadre de sa mission visant à préserver et promouvoir l’héritage des Tribunaux pénaux internationaux.

 Consultez le site Internet du Mécanisme.

Chiffres clés des affaires du TPIY

Mis à jour : septembre 2023

LE TPIY A INCULPÉ 161 PERSONNES

pour violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie

PROCÉDURES CLOSES : 161 ACCUSÉS

93 Condamnés
2  – En attente de transfert dans un État dans lequel ils purgeront leur peine
Ratko Mladić, Jovica Stanišić
19 – Transférés dans un état pour y purger leur peine
Miroslav Bralo, Vlastimir Ðorđević, Stanislav Galić, Goran Jelisić, Radovan Karadžić, Radislav Krstić, Dragoljub Kunarac, Milan Lukić, Sredoje Lukić, Sreten Lukić, Milan Martić, Radivoje Miletić, Dragomir Milošević, Nebojša Pavković, Vujadin Popović, Jadranko Prlić, Milomir Stakić, Bruno Stojić, Mićo Stanišić, Stojan Župljanin
63 – Ont déjà purgé leur peine
Zlatko Aleksovski, Haradin Bala, Predrag Banović, Vidoje Blagojević, Tihomir Blaškić, Ljubomir Borovčanin, Lahi Brahimaj, Radoslav Brđanin, Mario Čerkez, Ranko Češić, Valentin Ćorić, Hazim Delić, Damir Došen, Dražen Erdemović, Anto Furundžija, Enver Hadžihasanović, Dragan Jokić, Miodrag Jokić, Drago Josipović, Dragan Kolundžija, Dario Kordić, Milojica Kos, Radomir Kovač, Momčilo Krajišnik, Milorad Krnojelac, Amir Kubura, Miroslav Kvočka, Esad Landžo, Vladimir Lazarević, Sreten Lukić, Vinko Martinović, Darko Mrđa, Zdravko Mucić, Mladen Naletilić, Dragan Nikolić, Momir Nikolić, Dragan Obrenović, Dragoljub Ojdanić, Vinko Pandurević, Milivoj Petković, Biljana Plavšić, Dragoljub Prcać, Berislav Pušić, Mlađo Radić, Ivica Rajić, Vladimir Šantić, Duško Sikirica, Franko Simatović, Blagoje Simić, Milan Simić, Nikola Šainović, Vojislav Šešelj, Veselin Šljivančanin, Pavle Strugar, Duško Tadić, Miroslav Tadić, Johan Tarčulovski, Stevan Todorović, Mitar Vasiljević, Zoran Vuković, Simo Zarić, Dragan Zelenović, Zoran Žigić
  9 – Décédés après le procès ou pendant qu’ils purgeaient leur peine
Milan Babić, Ljubiša Beara, Rasim Delić, Miroslav Deronjić, Milan Gvero, Mile Mrkšić, Drago Nikolić, Slobodan Praljak, Zdravko Tolimir
18 Acquittés
Idriz Balaj, Ljube Boškoski, Ivan Čermak, Zejnil Delalić, Ante Gotovina, Sefer Halilović, Ramush Haradinaj, Zoran Kupreškić, Mirjan Kupreškić, Vlatko Kupreškić, Fatmir Limaj, Mladen Markač, Milan Milutinović, Isak Musliu, Naser Orić, Dragan Papić, Momčilo Perišić, Miroslav Radić
13 Affaires renvoyées devant une juridiction nationale en application de l’article 11bis
Rahim Ademi, Dušan Fuštar, Momčilo Gruban, Gojko Janković, Vladimir Kovačević,** Duško Knežević, Paško Ljubičić, Željko Mejakić, Mirko Norac, Mitar Rašević, Radovan Stanković, Savo Todović, Milorad Trbić
** Après renvoi devant les autorités serbes, déclaré inapte à être jugé
37 Actes d’accusation retirés ou accusés décédés
20 Actes d’accusation retirés
Mirko Babić, Nenad Banović, Zdravko Govedarica, Gruban, Marinko Katava, Dragan Kondić, Predrag Kostić, Goran Lajić, Zoran Marinić, Agim Murtezi, Nedeljko Paspalj, Milan Pavlić, Milutin Popović, Draženko Predojević, Ivan Šantić, Dragomir Šaponja, Željko Savić, Pero Skopljak, Nedjeljko Timarac, Milan Zec
10 Accusés décédés avant d’être transférés devant le TPIY
Stipo Alilović, Janko Bobetko, Goran Borovnica, Simo Drljača, Dragan Gagović, Janko Janjić, Nikica Janjić, Slobodan Miljković, Željko Ražnatović, Vlajko Stojiljković
  7 Accusés décédés après avoir été transférés devant le TPIY
Mehmed Alagić, Đorđe Đukić, Slavko Dokmanović, Goran Hadžić, Milan Kovačević, Slobodan Milošević, Momir Talić