Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Napomena o zaštiti privatnosti


Pristupom ovoj internet stranici će pojedini podaci o korisniku, poput adrese Internet protokola (IP), podataka o navigaciji po stranici, softvera koji je korišćen i vremena provedenog na njoj i slično biti pohranjeni na serverima Ujedinjenih nacija ili MKSJ UN. Ovi podaci neće ni na koji način identifikovati korisnika. Ovi podaci će biti korišćeni interno i isključivo za analizu posećenosti internet stranice. Ukoliko korisnik ostavi jedinstvene identifikacione podatke, poput imena, adrese i drugih podataka na obrascima koji se nalaze na ovoj internet stranici, takvi podaci će se koristiti u statističke svrhe i neće biti dostupni javnosti. Ujedinjene nacije i MKSJ, me|utim, ne preuzimaju nikakvu odgovornost za zaštitu takvih podataka.