Outreach

Video: 15 godina Outreach-a na MKSJ-u

Najnovije aktivnosti

Sarajevo | 13. jul 2017.

Grupa od 15 studenata postdiplomskih studija Univerziteta u New Yorku 13. jula 2017. posjetila je Terenski ured Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH), gdje su se upoznali s radom Tribunala.

Sarajevo | 27. jun 2017.

Najnoviji dokumentarni film Outreach programa MKSJ-a Apsolutna zabrana: zločin mučenja pred MKSJ imao je prvu javnu projekciju verzije na bosasnkom/hrvatskom/srpskom jeziku danas na “WARM Festivalu” u Sarajevu.

Sarajevo | 21. april 2017.

Predstavnik MKSJ-a u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH), g. Almir Alić, je tokom trodnevne radionice pod nazivom Učenje istorije koja još nije „istorija“ u organizaciji Evropskog udruženja predavača istorije (Euroclio) govorio je o projektu Outreach programa Tribunala namijenjenom mladima. U radionici je učestvovalo više od trideset nastavnika istorije s prostora bivše Jugoslavije i drugih aktera koji djeluju na polju tranzicijske pravde.