Outreach

Video: 15 godina Outreach-a na MKSJ-u

Najnovije aktivnosti

Skoplje | 26. oktobar 2017.

U sklopu projekta Outreach programa Tribunala namenjenog mladima, g. Amir Čengić, pravni savetnik Žalbenog veća MKSJ, 26. oktobra 2017. održao je predavanje grupi od 40 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija. Predavanje se bavilo praksom MKSJ u presuđivanju za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid.

Sarajevo | 13. oktobar 2017.

Sudija MKSJ-a Fausto Pocar je 13. oktobra 2017. održao predavanje studentima Univerziteta u Sarajevu, u kojem je iznio viziju o osnivanju informativnih centara MKSJ-a na području bivše Jugoslavije. Sudija Pocar je naglasio da će takvi centri omogućavati pristup digitalnim bazama podataka sudskih spisa MKSJ-a i pružiti platformu za edukaciju, istraživački rad i druge aktivnosti u vezi s bogatim naslijeđem MKSJ-a.

Čakovec | 15. septembar 2017.

Outreach program MKSJ-a je 15. rujna 2017. organizirao radionicu za obučavanje predavača u Čakovcu, Hrvatska, za dvanaest srednjoškolskih nastavnika povjesti. Ova radionica je označila početak petog ciklusa uspješnog projekta Outreach programa Tribunala namijenjenog mladima i organizirana je u suradnji s Udrugom za edukaciju i promicanje ljudskih prava.