Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Mediji

Sudija Hassan B. Jallow, predsjednik Vrhovnog suda Gambije

Dana 1. decembra 2017., MKSJ je pokrenuo nezavisnu ekspertsku istragu o smrti g. Slobodana Praljka, pod rukovodstvom sudije Hassana B. Jallowa, predsjednika Vrhovnog suda Gambije i bivšeg tužioca Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Mehanizma za međunarodne krivične sudove...


Otvoren je postupak akreditacije medija za one koji bi željeli da prisustvuju završnom Simpozijumu i zvaničnoj ceremoniji zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivši Jugoslaviju (MKSJ), koji su zakazani za 18., odnosno 21. decembar 2017....


Predsednik MKSJ, Carmel Agius, danas je predstavio poslednji izveštaj o Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pre zatvaranja Međunarodnog suda 31. decembra 2017.


Tužitelj Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), i Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), Serge Brammertz danas se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.


Kako bi dopunio tekuću istragu nizozemskih vlasti u vezi sa smrću Slobodana Praljka, sekretar MKSJ-a je jutros pokrenuo nezavisnu stručnu istragu usredsređenu na unutrašnji rad MKSJ-a, u skladu sa standardnim procedurama.


Slobodan Praljak, jedan od šestorice žalilaca na strani odbrane u predmetu Prlić i drugi, preminuo je danas u bolnici HMC u Haagu.


Žalbeno vijeće je danas izreklo presudu u predmetu Tužilac protiv Jadranka Prlića i drugih, koji je najobimniji žalbeni postupak pred Međunarodnim sudom kao i posljednji predmet vođen pred njim.