Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma..

Kontakt informacije

Adresa Međunarodnog suda

(Za posjete sudnicama i opšte poslovanje)

Churchillplein 1
2517 JW Haag
Nizozemska

Poštanska adresa

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
P.O. Box 13888
2501 EW Haag
Nizozemska

Tužilaštvo

+31 (0)70 512 8958

ContactOTP [at] icty.org (subject: Request%20from%20website)

Služba za Medije

+31-70-512 5210; +31-70-512 5882, +31-70-512 5271

press [at] icty.org

Kadrovski odjel

MKSJ - Kadrovski odjel
P.O. Box 13888
2501 EW Haag
Nizozemska

+31 70 512 8656
+31 70 512 8843

recruitment [at] icty.org

Javne nabavke

+31 (0)70 512 5310
+31 (0)70 512 5344

procurement-icty [at] un.org

Grupne posjete

+31 (0)70 512 5875

mict-external-relations [at] un.org

Posjete iz bivše Jugoslavije

+31 (0)70 512 5409, 8632
+31 (0)70 512 8953

outreach [at] icty.org

Kancelarije programa Outreach

Sarajevo
Zgrada UN-a
Fra Andjela Zvizdovića 1 t.A
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 (0)33 568 530
+387 (0)33 568 547

sarajevo-outreach [at] un.org

Beograd
Bul. Zorana Đinđića 64
11070 Novi Beograd
Srbija

+381 (0)11 415 5393
+381 (0)64 610 5712
 

belgrade-outreach [at] un.org