Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Halilović (IT-01-48)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

Video zapisi

Transkripti

2005
maj  
23, 24, 26, 27  

Saopštenja za javnost