Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Martić (IT-95-11)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Nalozi Pretresnog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Video zapisi

Transkripti

2007
junijanuar 
1210, 11, 12 
 
2006
novembaroktobarseptembar
01, 02, 03, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 2909, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 3101, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22
augustjulijuni
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 3103, 07, 11, 12, 13, 1401, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27
majaprilmart
02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 3103, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 25, 2602, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31
februarjanuar 
03, 06, 07, 09, 15, 16, 17, 20, 2116, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 31 
 
2005
decembarseptembarmaj
12, 131519
januar  
18  
 
2004
septembarmajjanuar
212022
 
2003
septembarmajjanuar
292928
 
2002
septembarmaj 
23, 2321 

Saopštenja za javnost