Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Popović i drugi (IT-05-88)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

Video zapisi

Transkripti

2010
juni  
10  
 
2009
juliaprilmart
06, 1521, 2202, 03, 11
februarjanuar 
02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 2712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 
 
2008
decembarnovembaroktobar
01, 03, 04, 05, 09, 11, 1507, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 2801, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 23, 28, 30, 31
septembaraugustjuli
01, 10, 17, 2425, 2901, 03, 07, 10, 11, 22, 23, 25, 28, 29
junimartfebruar
03, 05, 09, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 300314
januar  
10, 11, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 29  
 
2007
decembarnovembaroktobar
03, 06, 10, 11, 12, 13, 1405, 06, 07, 08, 20, 22, 29, 3015
septembaraugustjuli
13, 14, 17, 1921, 23, 24, 27, 3009, 18, 19
junimajapril
12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 2801, 02, 04, 07, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 3102, 16, 17, 18, 19, 24, 25
martfebruarjanuar
14, 15, 3006, 07, 08, 09, 19, 2118, 30, 31
 
2006
decembarnovembaroktobar
04, 0701, 02, 03, 3016, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 31
septembaraugustjuli
06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 2921, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 3106, 13, 14
majapril 
1904 
 
2005
novembar  
10  

Saopštenja za javnost