Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milošević, Slobodan (IT-02-54)

Optužnice

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Dokumenti tužilaštva

Podnesci amicus curiae

Dokumenti odbrane

Aneks podneska Tužilaštva

  • 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003
  • 12 febr. 2003

Svjedočenja vještaka tužilaštva

Izjave svjedoka tužilaštva

Video zapisi

Transkripti

2005
novembarjunimaj
09, 1001, 02, 06, 07, 08, 1504, 05, 06, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 31
aprilmart 
06, 07, 2722, 23, 24 
 
2003
novembaroktobaraugust
24, 26, 2715, 1625
julimaj 
0805, 06, 08, 09 
 
2002
august  
27, 28, 29, 30  

Saopštenja za javnost