Infografika: činjenice i brojke o MKSJ

MKSJ se bavi zločinima koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90tih godina XX veka. Međunarodni sud je prvi sud koji je krivično gonio i presuđivao za najteže međunarodne zločine od suđenja u Nirnbergu i Tokiju nakon Drugog svetskog rata. Tokom prethodne dve decenije, nepovratno je promenio međunarodno krivično i humanitarno pravo.

Infografika: činjenice i brojke o MKSJ