Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Infografika: činjenice i brojke o MKSJ

MKSJ se bavi zločinima koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji 90tih godina XX veka. Međunarodni sud je prvi sud koji je krivično gonio i presuđivao za najteže međunarodne zločine od suđenja u Nirnbergu i Tokiju nakon Drugog svetskog rata. Tokom prethodne dve decenije, nepovratno je promenio međunarodno krivično i humanitarno pravo.

Infografika: činjenice i brojke o MKSJ