Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Krajišnik (IT-00-39)

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

Video zapisi

Transkripti

2006
septembaraugustjuli
2730, 3106, 07, 12, 13
junimajapril
2702, 0805, 06, 07, 25, 26, 27
martjanuar 
08, 09, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 3017, 27, 31 
 
2005
decembarnovembaroktobar
05, 06, 08, 12, 1302, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 2106, 10, 11, 27, 31
septembaraugustjuli
2816, 1908, 12, 13, 14, 19, 20
junimajapril
01, 02, 03, 06, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 3017, 18, 23, 24, 25, 2601, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 21, 25, 26
mart  
01, 02, 03, 04, 07, 08, 14, 15, 17, 22, 23, 29  
 
2004
decembarnovembaroktobar
06, 07, 09, 10, 1502, 03, 08, 09, 10, 22, 24, 25, 29, 3005, 20, 26
septembaraugustjuli
01, 02, 27, 28, 2930, 3116, 28, 29
junimajapril
01, 23, 24, 2525, 26, 27, 2813, 14, 16, 20, 21, 23
februar  
03, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27  
 
2003
mart  
12  
 
2000
april  
07  

Saopštenja za javnost