Legacy website of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Since the ICTY’s closure on 31 December 2017, the Mechanism maintains this website as part of its mission to preserve and promote the legacy of the UN International Criminal Tribunals.

 Visit the Mechanism's website.

Radovan Karadžić u pritvoru Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
((Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Haag, 30. juli 2008.
AM/MOW/1277t


Radovan Karadžić u pritvoru Međunarodnog suda

 

Radovan Karadžić danas je prebačen u pritvor Međunarodnog suda nakon što je bio u bjekstvu više od 13 godina. Karadžić, koji je uhapšen u Srbiji 21. jula 2008. godine, prebačen je u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Haagu.

Karadžića, bivšeg predsjednika samoproglašene Republike Srpske, koji je bio na čelu Srpske demokratske stranke i vrhovni komandant vojske bosanskih Srba (VRS), Tužilaštvo tereti za genocid i mnoštvo zločina počinjenih protiv bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila u Bosni i Hercegovina tokom rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine.

U optužnici se navodi da je Karadžić počinio genocid kada su snage kojima je komandovao lišile života nesrbe za vrijeme i nakon napada na gradove u više od deset bosanskih opština. Nakon tih napada snage bosanskih Srba sakupile su na hiljade nesrba i prebacile ih u više od 20 zatočeničkih objekata. U optužnici se navodi da su snage pod Karadžićevom komandom mučile, maltretirale, seksualno zlostavljale i ubijale nesrbe u tim logorima. 

Prema optužnici, Karadžić se takođe tereti za odgovornost za dugotrajnu kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja po civilnim područjima Sarajeva, u kojoj je ubijeno i ranjeno na hljade civila, uključujući djecu i starce. 

Prema optužnici, ta i druga krivična djela za koja se Karadžić tereti bila su dio kampanje koja je imala za cilj da obezbijedi kontrolu nad onim područjima koja su proglašena dijelom Republike Srpske. Karadžić i drugi preduzimali su mjere smišljene da podstaknu nesrbe da napuste ta područja, deportuju one koji nisu htjeli da odu i pobiju druge da bi značajno smanjili brojnost nesrpskog stanovništva.

Drugi saizvršoci u ovoj kampaniji protiv kojih je Međunarodni sud podigao optužnice su predsjednik Skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, kojem se trenutno sudi, i član Predsjedništva Biljana Plavšić, koja se potvrdno izjasnila o krivici.

Karadžić se takođe tereti za genocid zbog ubistva više od 7.000 muškaraca bosanskih Muslimana u Srebrenici 1995. godine. U optužnici se navodi da je 8. marta 1995. godine Karadžić naložio snagama bosanskih Srba pod njegovom komandom da stvore neizdržljivu situaciju potpune neizvjesnosti koja stanovnicima, između ostalog i Srebrenice, nije davala nade za daljnji opstanak. 

Datum i vrijeme Karadžićevog prvog stupanja pred sud biće naknadno objavljeni.

 

*****   

Cjelokupni tekst optužnice dostupan je na  internet stranici Međunarodnog suda

Štampani primjerci optužnice dostupni su u Službi za medije. *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Email: press [at] icty.org