Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Hadžić


O predmetu Hadžić

Podaci o predmetu
Izbor dokumenata
Saopštenja za javnost
Video: Prvo stupanje pred Sud, 25. juli 2011. 
 
O MKSJ
Opšte informacije   Krivični postupci   Glavne faze postupka pred MKSJ
Pritvorska jedinica   Glavna dostignuća MKSJ
  Optuženi u bekstvu
Podaci o postupcima   Strategija okončanja rada Međunarodnog suda   Pravna biblioteka

Posebne stranice na vebsajtu
Šta je bivša Jugoslavija?    • Sukobi   Hronologija MKSJ
Glaš žrtava
  Priznanja krivice   Zločini seksualnog nasilja
Za dodatne informacije stupite u kontakt sa:
Služba za medije MKSJ
Tel: +31 70 512-8752; 512-5343; 512-5356
ili email
press [at] icty.org (subject: Journalist%20Question%20on%20Karadzic%20Trial%20Start) ()
Portparol MKSJ - Nerma Jelačić
Tel: +31 70 512 5066
ili email
jelacic [at] un.org (subject: Journalist%20question%20on%20Karadzic%20Start%20of%20Trial)